MAYOMAYO - překlady a tlumočení

Letos: Kurz německého jazyka v Haslachu se v roce 2019 z provozních důvodů nekoná.

Překládáme, tlumočíme (němčina, angličtina, polština, maďarština, španělština, ruština, ukrajinština, italština, francouzština, holandština, srbština, chorvatština, slovenština a další), pořádáme jazykové kurzy a individální výuku, zajišťujeme jazykové poradenství a VIP jazykové služby

PŘEKLADY


Překlady jsou vypracovány na počítači v úpravě podle Vašeho přání.
Dodání je možné e-mailem, faxem, poštou, osobně, atd.

CENÍK (platný od 1. ledna 2008)

Ceny se rozumí za jednu normostránku, tj. 1.800 znaků na stránce (30 řádků, 60 úhozů).
Text se zaokrouhluje vždy na polovinu jedné normostránky směrem nahoru.

Ceny za jednu normostránku
(bez 21% DPH)
z cizího jazyka
do češtiny
z češtiny
do cizího jazyka
Normální termín, obvyklé texty,
čitelná předloha
300,- Kč 350,- Kč
Sleva pro texty
soukromého charakteru
min. - 15 % (podle dohody)
Příplatek za neobvyklé obory, zvláštní úpravu, špatně čitelnou předlohu, více než 10 normostránek za 1 den min. + 30 % (podle dohody)
Korektura překladu
(originál výchozího textu musí být přiložen)
100,- Kč
Příplatek za překlad ze zvukového nebo obrazového záznamu (video) + 50 %
Příplatek za překládání v neděli a ve svátek + 100 %
©2006 Design oswd.org & ©2009 Minigibbon