MAYOMAYO - překlady a tlumočení

Letos: Kurz německého jazyka v Haslachu se v roce 2019 z provozních důvodů nekoná.

Překládáme, tlumočíme (němčina, angličtina, polština, maďarština, španělština, ruština, ukrajinština, italština, francouzština, holandština, srbština, chorvatština, slovenština a další), pořádáme jazykové kurzy a individální výuku, zajišťujeme jazykové poradenství a VIP jazykové služby

TLUMOČENÍ


CENÍK(platný od 1. ledna 2008)

Paušální odměna za práci mimo bydliště, včetně cesty a přestávek.
Cestovní náhrady a stravné se řídí platnými právními předpisy ČR.

Druh tlumočení cena za 4 hodiny
(bez 21% DPH)
cena za 8 hodin
(bez 21% DPH)
Informativní
(průvodce, informátor)
2.000,- Kč 4.000,- Kč
Odborné
(obchodní jednání apod.)
2.500,- Kč 5.000,- Kč
Příplatek za tlumočení v neděli a ve svátek + 100 %
©2006 Design oswd.org & ©2009 Minigibbon